Erja Puoskari

Olen Muotoilija AMK tila- ja kalustemuotoilun puolelta. Aiemmin olin päiväkodin täti, nyt kansalaisopiston kädentaitojen tuntiopettaja ja yrittäjä.

Tahdon tarjota teille kädentaitopajoja, joilla koemme tekemisen riemua ja onnistumisen iloa.

Muotoillen pajoissa luodaan uutta ja kaunista. Oman kädenjälki on konkreettisesti nähtävillä nopeilla ja helpoilla tekniikoilla. Pajan toimintaa on helppo soveltaa ryhmän toiveiden mukaan (lapset, erityisryhmät, tyhy). Hyvää vastapainoa esim työlle, jossa työntulos on vaikeasti nähtävissä. Pajan kesto tekniikasta riippuen 2 – 12 h.

Käsitellen pajoissa valmistetaan yksilö- tai tiimityönä kädentöitä, joissa tekoprosessi ja valmiin teoksen tarina ovat varsinaista lopputulosta tärkeämpiä. Tarinat teosten takaa puretaan yhteisesti keskustellen.

Materiaaleina luonnonantimet sekä kierrätysmateriaalit.